VIDEO
Theo Truyền hình Thông tấn 
Bảo hiểm thất nghiệp - Điểm tựa cho người lao động mất việc làm
08:01 AM 14/10/2023
Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khẳng định vai trò là giá đỡ an sinh cho người lao động.