Nghiên cứu - trao đổi
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Một chặng đường hình thành và phát triển
08:23 AM 08/10/2021
(LĐXH)- Sau chặng đường 5 năm hình thành và phát triển (2016 - 2021), được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ với phương châm: “làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả” cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tựu chung của Bộ, ngành.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Trước nhu cầu thực tế, căn cứ luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 01/3/2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ).
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Lãnh đạo các đơn vị và tập thể cán bộ, nhân viên Ban QLDA
Quản lý nhiều dự án quan trọng của Bộ
Theo Quyết định số 1668/QĐ-LĐTXBH ngày 20/10/2017 và Quyết định số 63/QĐ-LĐTBXH ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có chức năng, nhiệm vụ:
-     Làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.
-     Nhận ủy thác quản lý dự án của các Chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết.
-     Tổ chức quản lý các dự án do Ban làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.
-     Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ.
-     Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao.
Ngay sau khi thành lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đã được Bộ giao nhiệm vụ quản lý 06 dự án. Trong đó phải kể đến dự án Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An, một dự án vô cùng ý nghĩa, chứa đựng tình thương, sự quan tâm sẻ chia với những mảnh đời thiếu may mắn. Bên cạnh đó, một số dự án thuộc lĩnh vực người có công cũng đặc biệt được chú ý như: Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh; Dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định; Dự án trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2). Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có Dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất.
Trong những năm tiếp theo, Ban liên tiếp được Bộ tin tưởng giao quản lý thêm nhiều dự án của ngành. Trong lĩnh vực người có công có: Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công SaPa (giai đoạn 2); Dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ đã đầu tư xây dựng: Dự án Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội; Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu; lĩnh vực bệnh viện có Dự án Mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; lĩnh vực Trụ sở làm việc có Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần phú.
Đặc biệt năm 2019, Bộ đã tin tưởng giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội với quy mô là dự án cấp I, bao gồm: 08 tầng nổi và hai tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 18.446 m2. Sau khi dự án được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hoàn thành sẽ có đầy đủ diện tích trang thiết bị đồng bộ, đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài cho các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, bao gồm: 09 đơn vị với hơn 500 cán bộ, công chức và người lao động; đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ban đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy trình để phục vụ công tác quản lý dự án, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý dự án xây dựng như: Quy trình quản lý dự án, Quy trình quản lý chất lượng, Quy trình đấu thầu, Quy trình mua sắm tập trung, Quy trình đấu thầu qua mạng … đóng góp vào sự thành công và phát triển của Ban.
Để đạt được những kết quả nêu trên, Ban thường xuyên và kịp thời nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của các Cục, Vụ có liên quan và sự phối hợp chặt chẽ của các chủ đầu tư là các cơ quan thuộc Bộ. Các dự án do Ban quản lý luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, được lãnh đạo Bộ và chủ đầu tư ghi nhận và tin tưởng về năng lực quản lý.
Xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, sự chủ động, nỗ lực của tập thể Ban, đơn vị đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức. Số lượng cán bộ của Ban hiện có Ban lãnh đạo và hơn 20 viên chức và người lao động tại các bộ phận: Quản lý dự án, Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng. Cán bộ của Ban là những người có trình độ chuyên môn, luôn năng động, nhiệt tình trong công việc. Ban Quản lý dự án là một tập thể cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với tính chất công việc quản lý dự án khá đặc biệt: Các dự án xây dựng dàn trải khắp cả nước, công việc đột xuất, nhiều tình huống phát sinh tại hiện trường, nhưng các đồng chí Lãnh đạo Ban đã nắm bắt nhanh, chỉ đạo hiệu quả các công việc theo chức năng và hoàn thành tiến độ được giao. Trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban đã có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như các nhà thầu. Ban đã từng bước tạo dựng được sự tín nhiệm của Bộ, tạo lòng tin đối với các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc quản lý dự án. Ban luôn kịp thời nắm bắt và đề xuất phương án xử lý tình huống rất hiệu quả.
Tập thể cán bộ, nhân viên Ban QLDA
Hàng năm, Chi bộ đã chỉ đạo, cùng tập thể Ban xây dựng, phê duyệt chuơng trình, kế hoạch công tác. Công đoàn thường xuyên, kịp thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi khác của viên chức và người lao động. Đoàn thanh niên luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn Bộ phát động, như các phong trào hiến máu nhân đạo, hỗ trợ những trẻ em nghèo vùng cao, tham gia trồng cây xanh…
Là một đơn vị tự chủ về tài chính, tập thể Ban luôn xác định chủ động trong các khâu như: lập kế hoạch công tác, tổ chức triển khai, sử dụng nguồn lao động hợp lý, tiết kiệm các khoản chi tiêu để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tiết kiệm nguồn kinh phí để có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban vinh dự nhận được Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2020 của Bộ trưởng; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2017, 2018, 2019, 2020; cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng trao tặng cho các tập thể và cá nhân. Hàng năm, các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ. Công đoàn, Đoàn thanh niên được tặng nhiều Bằng khen của Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ. Đó chính là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo và cũng là động lực để Ban tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Ban: “Nhìn lại quá trình phát triển và trưởng thành trong suốt 5 năm qua, tập thể Lãnh đạo và nhân viên của Ban có thể tự hào bởi đội ngũ non trẻ nhưng với tinh thần nhiệt huyết, thường xuyên nâng cao hiểu biết, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ mua sắm tập trung đã cơ bản hoàn thành. Với nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đặc biệt quan tâm, triển khai nhanh chóng, kịp thời, bước đầu hoàn thành tiến độ đã đề ra. Tập thể Lãnh đạo và nhân viên Ban luôn xác định phương châm: “làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả”. Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của Ban rất nặng nề, tôi hy vọng tập thể Ban tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Trong những năm tiếp theo, Ban tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Dự án Bộ giao cũng như quản lý các dự án bên ngoài ngành, bổ sung nhiệm vụ: Tư vấn đấu thầu và Tư vấn giám sát kỹ thuật. Tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ luôn xác định phải không ngừng cố gắng phát triển nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm làm việc để phục vụ công tác chuyên môn ngày càng đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ quy định. Đặc biệt, Lãnh đạo Ban luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng các chứng chỉ hành nghề chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nâng cao và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong và ngoài Bộ, các Sở Lao động - Thương binh Xã hội và các đơn vị đối tác./.
Hồng Minh - Tùng Bách