Lao động
Triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Kết nối thị trường việc làm và bảo vệ người lao động
10:46 AM 27/09/2022
LĐXH - Dưới tác động của đại dịch COVID-19 kéo theo nhiều khó khăn sinh kế đối với người lao động, việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi cả nước được ghi nhận có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp người lao động giảm bớt áp lực tài chính, được tiếp cận cơ hội học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, tạo cơ hội để người lao động sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, có trên 17.000 công dân Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê, cùng với khó khăn do nhiều doanh nghiệp tại địa phương ngừng sản xuất đã làm xáo trộn và tạo áp lực lớn cho thị trường lao động của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo ban ngành chức năng nắm tình hình, thực hiện tổng hợp chi tiết lao động theo trình độ, nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch đào tạo hỗ trợ nghề cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động.

Được sự chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Sở Lao động – TBXH, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đưa các chủ trương, chính sách về việc làm đến với NLĐ, nhất là trong những thời điểm thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị đã kịp thời và chủ động có những giải pháp hỗ trợ NLĐ trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kết nối cung cầu lao động, đảm bảo cho thị trường lao động vận hành bình. Đơn vị đã triển khai kế hoạch thực hiện tư vấn hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách BHTN theo cụm dân cư ở các huyện, thành phố để tạo nguồn phục vụ cho công tác cung ứng, giới thiệu và giải quyết việc làm cho NLĐ. Cùng với đó, nắm bắt nhu cầu của NLĐ chưa có việc làm, mất việc làm hoặc có việc làm nhưng việc làm không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, Trung tâm đã chủ động kết nối việc làm cả trong và ngoài địa phương thông qua tổ chức các phiên giao dịch việc làm online định kỳ. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả kết nối giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh, mở rộng thị trường lao động với các vùng nông thôn để NLĐ nắm bắt đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng trong thực hiện chính sách BHTN, đơn vị tiếp tục thực hiện chính sách BHTN và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho NLĐ; Tích cực, chủ động trong theo dõi và cập nhật tình trạng việc làm của NLĐ. Chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động...

Nhiều hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp - việc làm được tổ chức để kết nối người lao động và các đơn vị sử dụng lao động

Theo báo cáo của Trung tâm DVVL Ninh Thuận, luỹ kế đến hết tháng 8/2022, trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 3.106 người, đã thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh ký, ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 2.976 người. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng bảo hiểm thất nghiệp đạt: 9.738 lượt người; Số người được hỗ trợ đào tạo nghề: 07 người.

Ngày 4/3/2022 UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND về đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ của các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai nhiệm vụ giải quyết việc làm, cùng với song song thực hiện các giải pháp của Chính phủ nhằm đạt 03 mục tiêu chính là tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 3%; và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 64 - 65%.

Hướng dẫn cho người lao động làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp

Từ đây đến cuối năm, để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch được giao, Trung tâm DVVL Ninh Thuận sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về việc làm, chế độ BHTN đến với NLĐ và người sử dụng lao động; thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lồng ghép trong các hội nghị hoặc tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN cho người lao động tại doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hướng dẫn NLĐ lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng. Hiện Trung tâm đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ của NLĐ trên cổng dịch vụ công quốc gia, đây là hình thức thuận tiện lại rất phù hợp với NLĐ, nhất là lao động ở xa trung tâm, giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và bớt phải đi lại. Đặc biệt, Trung tâm tăng cường định suất lao động cho Chi nhánh DVVL các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và tại Trung tâm để tiếp nhận, giải quyết chế độ hưởng chính sách cho NLĐ. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục duy trì tổ chức các buổi tư vấn việc làm, dạy nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người đang hưởng BHTN…

Trần Huyền