Xã hội
Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em
04:09 PM 27/06/2022
(LĐXH) - Trong 3 năm triển khai, dự án “Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em” tại các huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), Thạch An (tỉnh Cao Bằng) và các huyện Ngân Sơn, Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) đã đạt một số kết quả tích cực, trong đó, có 15.822 trẻ em được truyên truyền về các hình thức xâm hại trẻ em thông qua 62 sự kiện truyền thông tại các địa phương.
100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được rà soát, quản lý và hỗ trợ.
Dự án “Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em” được ChildFund Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 06 năm 2022 nhằm tăng cường và cải thiện năng lực của hệ thống công tác bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và hệ thống không chính thức qua việc thu hút cha mẹ, người chăm sóc trẻ và giáo viên tham gia công tác bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vì một cộng đồng an toàn cho trẻ em; xây dựng và phát triển khả năng tự thích ứng của trẻ trai, trẻ gái và thanh niên nam nữ thông qua việc lồng ghép vấn đề công tác bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào trong các sáng kiến cộng đồng.
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo vệ trẻ em chính thức và hệ thống công tác bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và tăng cường khả năng thích ứng của trẻ em nam, trẻ em nữ cũng như thanh niên trong các vùng dự án, sau ba năm triển khai, dự án đã thực hiện hàng loạt hoạt động tập trung vào nâng cao năng lực của cán bộ nam, nữ cấp xã trong hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm ứng phó với các vấn đề công tác bảo vệ trẻ em.
Sau ba năm thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: 06 tổ dự án cấp huyện và 36 Ban công tác bảo vệ trẻ em/Nhóm thường trực công tác bảo vệ trẻ em cấp xã được thành lập và 29 người làm công tác bảo vệ trẻ em được tập huấn/kiểm huấn nâng cao năng lực; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được rà soát, quản lý và hỗ trợ; 2.623 Cha mẹ/người chăm sóc trẻ em được tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em; 15.822 trẻ em (trong đó có 8.069 trẻ em gái) được tuyên truyền về các hình thức xâm hại trẻ em thông qua 62 sự kiện truyền thông; 170 đầu mối công tác bảo vệ trẻ em là các giáo viên trong trường học có khả năng nhận biết và phát hiện các trường hợp quan ngại của trẻ.
Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam chia sẻ về định hướng của Cục Trẻ em về công tác bảo vệ trẻ em và hệ thống công tác bảo vệ trẻ em, khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo vệ trẻ em. Đồng thời, đại diện nhóm tư vấn độc lập, đối tác kỹ thuật dự án, đối tác địa phương và các đại biểu cùng nhau trao đổi về các kết quả của dự án, đánh giá tính hiệu quả, bền vững của dự án và đưa ra những khuyến nghị giúp ChildFund và đối tác địa phương xây dựng dự án phù hợp cho giai đoạn tiếp theo./.
PV