Thời sự
Hơn 60 đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng
09:37 AM 30/11/2023
(LĐXH) - Sáng ngày 29/11/2023, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư số 03 về tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Thông tư số 04 về tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngành LĐ-TB&XH.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Sở trong thời gian tới; góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các chi – Đảng bộ cơ sở được tích cực, chủ động ngăn ngừa vi phạm trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự hội nghị về phía khách mời có đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Ban Tổ chức Thành ủy, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy. Về phía Sở LĐ-TB&XH có các đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở;  Võ Sĩ- Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV), và hơn 60 đại biểu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng ủy Sở, các đồng chí cấp ủy các chi – đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thành phố chân thành cảm ơn hơn 60 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Văn Thinh khẳng định, qua báo cáo đề dẫn cho thấy, công tác kiểm tra giám sát thực tế năm 2023, trong Đảng bộ còn có mặt yếu, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo và đảng viên các đơn vị trong thực hành công vụ còn có chỗ chưa làm đúng, làm trúng phải xử lý. 

Trước giờ lãnh đạo Sở cho rằng, Sở là chuyên ngành nên chỉ chú trọng, tập trung cho công tác chính quyền. Tuy nhiên, Đảng bộ cấp trên, chúng ta không chỉ dành thời gian, công sức cho công tác chính quyền mà thiếu quan tâm đầy đủ đến công tác đảng, xây dựng đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Dẫn đến hậu quả cán bộ, đảng viên sẽ làm không đúng đường lối, quy định của Đảng.

Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát được làm trước, thường xuyên, sẽ kịp thời nhắc nhở, kịp thời ngăn chặn trước không để xảy ra những thiếu sót đáng tiếc. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã giao cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Sở phải nói thật, nói đúng những gì đang diễn ra tại các buổi sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ, để mỗi đồng chí đảng viên có nhận thức đúng đắn. Theo đó, đồng chí Lê Văn Thinh đề nghị, trong hội thảo hôm nay các đại biểu thảo luận thẳng thắn, nhìn nhận đầy đủ, trao đổi đúng, trúng những vấn đề quan tâm trong kiểm tra, giám sát,.. đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Sở; kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các chi – đảng bộ cơ sở được tích cực, chủ động ngăn ngừa vi phạm kịp thời.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Bí thư Đảng ủy tuyên dương, khen thưởng các tập thể và các nhân  

Trước đó, đại diện UBKT Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã có báo cáo tại hội nghị, qua 1 năm thực hiện nhận thức về trách trách nhiệm đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Thông tri số 03 và Thông tri số 04 của BTV Đảng ủy Sở của cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư và cấp ủy các chi – đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Sở tạo được chuyển biến rõ rệt và nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các chi – đảng bộ cơ sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nói riêng và của Đảng bộ Thành phố nói chung.

Đồng chí Võ Sĩ- Phó Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân

Qua kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy và các chi – đảng bộ cơ sở đã phát huy ưu điểm, phát hiện nhân rộng nhân tố mới tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm các trường hợp của cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cao năng lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn đoàn kết, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ. Việc triển khai thực hiện công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy chế, quy trình và quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong hội nghị này, ban tổ chức đã nhận được hơn 8 báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu thảo luận từ các đại biểu về: thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Thông tri 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục  lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của ngành LĐ-TB&XH; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với thực hiện Thông tri 03 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cương công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ngành LĐ-TB&XH; việc tham mưu cấp ủy thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng tại các chi - Đảng bộ cơ sở,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thành phố chân thành cảm ơn các đại biểu tham dự. Đồng thời khẳng định, hội nghị với hơn 60 đại biểu tham dự, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm rất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy Ban kiểm tra cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Thinh cho biết, trong 11 tháng năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy, UBKT và tổ chức thực hiện ngay từ Quý 1 năm 2023.

UBKT đã tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ BTV Đảng ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên (năm 2023 đã thực hiện 31 đoàn/11 đoàn kiểm tra, giám sát/năm – đạt 282%).

Các đại biểu tham gia tham luận tại  hội nghị

Cấp ủy các chi – đảng bộ đã tích cực, chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 86 đảng viên và giám sát đối với 109 đảng viên. Những việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi - đảng bộ đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 8 đảng viên.

Qua kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Văn Thinh, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy Sở và UBKT Đảng ủy cơ sở  có các biện pháp khắc phục thật hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phải quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy Sở và UBKT Đảng ủy cơ sở tiếp tục thực hiện Thông tri số 03 và Thông tri số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong đó, tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở cơ quan, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên…; tiếp tục tham mưu BTV Đảng ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Đảng bộ Sở; đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/BCĐTW, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Các đại biểu tham gia tham luận tại  hội nghị

“Chúng tôi tin rằng thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện Thông tri số 03 về tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Thông tri số 04 về tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngành LĐ-TB&XH sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Sở nói riêng và Đảng bộ Thành phố nói chung”, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí Lê Văn Thinh, giao Văn phòng Đảng ủy Sở phối hợp với UBKT, các ban xây dựng Đảng tham mưu, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng cho các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã được thành lập và kể cả các chi đảng bộ chuẩn bị được nâng cấp lên đảng bộ trong năm 2024, thực hiện biên tập nội dung tập huấn thành một bộ cẩm nang để làm tài liệu hướng dẫn trong toàn Đảng bộ Sở trong quý 1/2024.

Tại hội nghị BTV Đảng ủy Sở đã khen thưởng đối với 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Thông tri số 03-TT/ĐUS và Thông tri số 04-TT/ĐUS.

Trương Đăng