Lao động
Hội thảo lấy ý kiến việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước về lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế
08:18 AM 11/03/2023
(LĐXH) - Ngày 10/3/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BTBXH. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ LĐ-TB&XH; đại diện Bộ Kế hoạch – đầu tư,… các ban, ngành trung ương và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành Khu vực phía Nam.
Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) đã thông tin về những điểm mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BTBXH.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) đã thông tin về những điểm mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BTBXH. Đồng thời, mong muống các đại biểu với những kinh nghiệm thực tế, có những chia sẻ, đóng góp các ý kiến quản lý nhà nước về lao động trong và ngòai khu công nghiệp; những nội dung về ủy quyền, phân cấp quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp; mối quan hệ giữa cơ quan ủy quyền, cơ quan nhận ủy quyền,…

Toàn cảnh hội nghị

Trước khi các đại biểu đi và phiên thảo luận phiên đã được nghe các chuyên gia trình bày về dự thảo Thông tư  hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BTBXH.

Những báo cáo rà soát, đánh giá các quy định và thực tiễn thực hiện pháp luật về phân cấp, ủy quyền để thực thi Bộ Luật Lao động 2019; một số quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương liên quan đến nội dung phân cấp ủy quyền. Đồng thời, các đại biểu cũng được các chuyên gia thông tin về những nội dung về nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP…

Các chuyên gia trình bài các tham luận

Trương Đăng